Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019. 1. Opis przedmiotu zamówienia: – badanie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019; – sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego. 2. Termin związania ofertą: 30 dni 3. Wymagany termin…

Przetarg nieograniczony na budowę kontenerowej kotłowni gazowej w formule „projektuj i buduj”. (Rozstrzygnięty)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kontenerowej kotłowni gazowej w formule „projektuj i buduj”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.03.2020r. Kryteria oceny ofert: cena 90%; okres udzielonej gwarancji 10% Wymagane wadium: 10 000,00zł Termin i miejsce składania ofert: 18.10.2019r. godz. 11.00 – siedziba Spółki…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zup regeneracyjnych wysokokalorycznych na sezon 2019/2020.

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zup regeneracyjnych wysokokalorycznych na sezon 2019/2020. 1. Opis przedmiotu zamówienia: – Jedna porcja zupy regeneracyjnej wysokokalorycznej to: 500ml zupy + 100g wkładki + 4 kromki chleba. – Zupy należy dostarczyć gorące (w termosach) w ilości 66 porcji do…

II POSTĘPOWANIE Przetarg nieograniczony na “dostawę, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu na osadniku wstępnym na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego w ramach zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”. AKTUALIZACJA I 13.09.2019

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “dostawę, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu na osadniku wstępnym na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego w ramach zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w…

Przetarg nieograniczony na “dostawę, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu na osadniku wstępnym na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego w ramach zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”. AKTUALIZACJA II 04.09.2019

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “dostawę, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu na osadniku wstępnym na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego w ramach zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w…

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2019/2020 (AKTUALIZACJA III 26.08.2019)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2019/2020. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 31.10.2019r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium: nie wymaga się Termin i miejsce składania ofert: 08.08.2019r. godz. 11.00…

Przetarg nieograniczony na “Budowę zastępczego kanału sanitarnego DN 630mm od ulicy Lipowej do ulicy Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim- ETAP I”

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “Budowę zastępczego kanału sanitarnego DN 630mm od ulicy Lipowej do ulicy Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim- ETAP I” Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.09.2019r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium: 10 000,00zł Termin i miejsce składania ofert: 19.07.2019r. godz.…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę placu z kostki brukowej wokół istniejącego budynku wirówek na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim.

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na budowę placu z kostki brukowej wokół istniejącego budynku wirówek na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim. 1. Opis przedmiotu zamówienia: – rozbiórka istniejącego placu betonowego oraz korytowanie pod nowy plac (~165m2) – budowa nowego (~165m2), wokół istniejącego budynku…

Przetarg nieograniczony na “Naprawę konstrukcji osadnika wstępnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim na podstawie załączonej do oferty koncepcji wykonania naprawy”

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “Naprawę konstrukcji osadnika wstępnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim na podstawie załączonej do oferty koncepcji wykonania naprawy”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.10.2019r. Kryteria oceny ofert: cena 60% ocena koncepcji 35% okres gwarancji 5% Wymagane wadium:…

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstałych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim.

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstałych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim.. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10.06.2021r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium: 5 000,00zł Termin i miejsce składania ofert: 04.06.2019r. godz. 11.00 –…