REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zarząd Spółki ogłasza rekrutację na stanowisko Kierownika Zakładu Odpadów Komunalnych.


Zakres pracy: kierowanie Zakładem Odpadów Komunalnych.

W skład którego wchodzi:

– Sekcja odbierania i transportu odpadów komunalnych

– Stanowisko ds. gospodarki odpadami

– Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

– Składowisko odpadów – etap monitoringu po rekultywacji

– Administrowanie środkami transportu i warsztat samochodowy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony

Wymagania:

– wykształcenie wyższe

– świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami

– co najmniej 10 letni staż w gospodarce komunalnej w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Działu Kadr – Sokołów Podlaski ul. Kosowska 75,    w terminie do 19.07.2019 r.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75
tel. 25 7812408, fax. 25 7813078 REGON 710014751 NIP 823-000-15-33

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA W DN. 1-04-2019

Zarząd Spółki ogłasza rekrutację na stanowisko pomocnik maszynisty oczyszczalnia ścieków
Zakres pracy: praca na Oczyszczalni Ścieków

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Działu Kadr – Sokołów Podlaski ul. Kosowska 75,
w terminie do 1.04.2019 r.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75
tel. 25 7812408, fax. 25 7813078 REGON 710014751 NIP 823-000-15-33

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowan


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA W DN. 31-12-2018

Zarząd Spółki ogłasza rekrutację na stanowisko elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
Zakres pracy: nadzór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Sokołowie Podlaskim

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Działu Kadr – Sokołów Podlaski ul. Kosowska 75,
w terminie do 31.12.2018 r.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75
tel. 25 7812408, fax. 25 7813078 REGON 710014751 NIP 823-000-15-33

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA W DN. 15-11-2018
Zarząd Spółki ogłasza rekrutację na stanowisko ślusarz remontowy
Zakres pracy: praca w zakładzie utrzymania ruchu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Działu Kadr – Sokołów Podlaski ul. Kosowska 75,
w terminie do 15.11.2018 r.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75
tel. 25 7812408, fax. 25 7813078 REGON 710014751 NIP 823-000-15-33

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA W DN. 25-07-2018
Zarząd Spółki ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika niewykwalifikowanego w Zakładzie Energetyki Cieplnej
Zakres pracy: obsługa węzłów cieplnych w Sokołowie Podlaskim

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Działu Kadr – Sokołów Podlaski ul. Kosowska 75,
w terminie do 25.07.2018 r.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75
tel. 25 7812408, fax. 25 7813078 REGON 710014751 NIP 823-000-15-33

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA W DN. 25-07-2018
Zarząd Spółki ogłasza rekrutację na stanowisko konserwatora na oczyszczalni ścieków.
Zakres pracy: koszenie trawy, nawożenie, przycinanie krzewów, zgrabianie opadłych liści itp. na Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Działu Kadr – Sokołów Podlaski ul. Kosowska 75,
w terminie do 25.07.2018 r.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75
tel. 25 7812408, fax. 25 7813078 REGON 710014751 NIP 823-000-15-33

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA W DN. 31-10-2018
Zarząd Spółki ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika fizycznego.
Zakres pracy: ręczne wybieranie osadów ściekowych z poletek na Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim
Wymagany jest dobry stan zdrowia do pracy fizycznej.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie – praca sezonowa w okresie do 30.11.2018 r.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Działu Kadr – Sokołów Podlaski ul. Kosowska 75,
w terminie do 31.10.2018 r.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75
tel. 25 7812408, fax. 25 7813078 REGON 710014751 NIP 823-000-15-33

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane