Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski.
Funkcję tę sprawuje Pan Bogusław Karakula.