Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) przyjęto poniższy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 i lata kolejne