Cennik usług

Taryfa dla ciepła okres obowiązywania, od dnia 20 maja 2022r.

Taryfa dla ciepła od 20.05.2022

a/ cena za zamówioną moc cieplną16 058,69 zł/MW/mies.192 704,33 zł/MW/rok
b/ cena ciepła71,62 zł/GJ
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 014 685,53 zł/MW/mies.56 226,37 zł/MW/rok
grupa 023 004,38 zł/MW/mies.36 052,55 zł/MW/rok
grupa 032 482,68 zł/MW/mies.29 792,15 zł/MW/rok
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0127,09 zł/GJ
grupa 0216,07 zł/GJ
grupa 0313,31 zł/GJ
e/ nośniki ciepła30,08 zł/m3
Decyzja - taryfa dla ciepła
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr Nr OŁO.4210.21.2022.JB z dnia 5 maja 2022 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 maja 2022 r. pod numerem 272/2022. Wchodzi do stosowania z dniem 20.05.2022r.

Taryfa dla ciepła okres obowiązywania, od dnia 17 marca 2022r do 19 maja 2022r.

Taryfa dla ciepła od 17.03.2022

a/ cena za zamówioną moc cieplną11 166,58 zł/MW/mies.133 998,95 zł/MW/rok
b/ cena ciepła49,80 zł/GJ
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 014 215,50 zł/MW/mies.50 586,02 zł/MW/rok
grupa 022 534,35 zł/MW/mies.30 412,20 zł/MW/rok
grupa 032 012,65 zł/MW/mies.24 151,79 zł/MW/rok
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0124,44 zł/GJ
grupa 0213,67 zł/GJ
grupa 0310,92 zł/GJ
e/ nośniki ciepła30,08 zł/m3
Decyzja - taryfa dla ciepła
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr OŁO.4210.40.2021.JB
z dnia 2 marca 2022r., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 134 (1395) z dnia 2 marca 2022r. Wchodzi do stosowania z dniem 17.03.2022r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, od dnia 1 października 2020r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa W1 - gospodarstwa domowe, cena za dostarczoną wodę3,51 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa W1 - gospodarstwa domowe, cena za dostarczoną wodę,3,58 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa W1 - gospodarstwa domowe, cena za dostarczoną wodę,3,65 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa W2 - pozostali odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,63 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa W2 - pozostali odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,71 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa W2 - pozostali odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,77 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,76 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,87 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,96 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki, w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy7,36 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki, w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy7,52 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki7,66 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 24 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Taryfa wprowadzona decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak LU.RZT.070.667.2019.JB z dnia 10 września 2020r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat.
TREŚĆ DECYZJI

Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników obowiązujący od dnia 01.03.2021 r.

Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych w ramach podpisanej umowy na terenie Gminy Sokołów Podlaski

L.p.Rodzaj odpadówCena netto za 1m³Cena netto za jednorazowy odbiór pojemnika/worka
1Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne190,00 złWorek (do 120 l)22,80 zł
Pojemnik 110 l20,90 zł
Pojemnik MGB - 120 l22,80 zł
Pojemnik MGB - 240 l45,60 zł
Pojemnik 1100 l209,00 zł
2Odpady komunalne zbierane selektywnie
(papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)
92,00 złWorek (do 120 l)11,04 zł
Pojemnik 110 l10,12 zł
Pojemnik MGB - 120 l11,04 zł
Pojemnik MGB - 240 l22,08 zł
Pojemnik 1100 l101,20 zł

Przyjęcie odpadów na zgłoszenie z terenu Miasta Sokołów Podlaski

L.p.Rodzaj odpadówCena netto [zł]
1Odpady zbierane selektywnie
(papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)
Cena ustalana jest indywidualnie - w zależności od rodzaju odpadu, jego ilości, czystości i zawartości balastu
2Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznychKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1000,00

Przyjęcie odpadów na zgłoszenie od podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Sokołów Podlaski

L.p.Rodzaj odpadówCena netto za 1m³Cena netto za jednorazowy odbiór pojemnika/worka
1Popiół230,00 złWorek (do 80l)18,40 zł
Pojemnik 110 l25,30 zł
Pojemnik 120 l27,60 zł
2Odpady zbierane selektywnie
(papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)
Cena ustalana jest indywidualnie - w zależności od rodzaju odpadu, jego ilości, czystości i zawartości balastu
3Inne odpady nie ulegające biodegradacji (odpady cmentarne)Kontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 500,00 zł
4Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalneKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1 080,00 zł
5Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznychKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1 080,00 zł

Dzierżawa pojemników dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Sokołów Podlaski

L.p.PojemnikCena netto za jeden miesiąc dzierżawy
1110 l2,99 zł
2MGB - 120 l3,12 zł
3MGB - 240 l3,89 zł
41100 l14,24 zł
5Kontener KP - 7 52,81 zł

Uchwała nr 2/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim w sprawie: ustalenia cennika usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników.

TREŚĆ UCHWAŁY

CENNIK DO POBRANIA


Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników obowiązujący od dnia 1.04.2020 r. do dnia 28.02.2021r.

Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych w ramach podpisanej umowy na terenie Gminy Sokołów Podlaski

L.p.Rodzaj odpadówCena netto za 1m³Cena netto za jednorazowy odbiór pojemnika/worka
1Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne170,00 złWorek (do 120 l)20,40 zł
Pojemnik 110 l18,70 zł
Pojemnik MGB - 120 l20,40 zł
Pojemnik MGB - 240 l40,80 zł
Pojemnik 1100 l187,00 zł
2Odpady komunalne zbierane selektywnie
(papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)
85,00 złWorek (do 120 l)10,20 zł
Pojemnik 110 l9,35 zł
Pojemnik MGB - 120 l10,20 zł
Pojemnik MGB - 240 l20,40 zł
Pojemnik 1100 l93,50 zł

Przyjęcie odpadów na zgłoszenie od podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Sokołów Podlaski

L.p.Rodzaj odpadówCena netto za 1m³Cena netto za jednorazowy odbiór pojemnika/worka
1Popiół170,00 złWorek (do 80l)13,60 zł
Pojemnik 110 l18,70 zł
2Odpady zbierane selektywnie
(papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)
Cena ustalana jest indywidualnie - w zależności od rodzaju odpadu, jego ilości, czystości i zawartości balastu
3Inne odpady nie ulegające biodegradacji (odpady cmentarne)Kontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 500,00 zł
4Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalneKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1 000,00 zł
5Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznychKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1 000,00 zł

Dzierżawa pojemników dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Sokołów Podlaski

L.p.PojemnikCena netto za jeden miesiąc dzierżawy
1110 l2,99 zł
2MGB - 120 l3,12 zł
3MGB - 240 l3,89 zł
41100 l14,24 zł
5Kontener KP - 7 52,81 zł

Uchwała nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim w sprawie: ustalenia cennika usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników.

TREŚĆ UCHWAŁY


Cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym od dnia 01.01.2020r.

StrefaMiejscowośćKoszt dojazdu doliczany każdorazowo do transportu nieczystości płynnych bez względu na ich ilość (netto)Cena za 1m³ ścieków (netto)
IMiasto Sokołów Podlaski10.00 zł29,50 zł
IIBartosz, Brzozów, Brzozów Kolonia, Budy Kupientyńskie,
Dziegietnia, Dziegietnia Kolonia,
Karlusin, Łubianki, Nowa Wieś, Podkupientyn, Podrogów, Przeździatka Kolonia, Przywózki, Żanecin
20,00 zł29,50 zł
IIIBachorza, Chmielew, Czerwonka, Dolne Pole, Emilianów, Grochów, Kosierady Wielkie, Krasów,
Krasnodęby Kasmy, Krasnodęby Rafały, Krasnodęby Sypytki,
Walerów, Węże, Wólka Miedzyńska, Wyrąb, Ząbków,
Ząbków Kolonia
30,00 zł29,50 zł
IVDąbrowa, Justynów, Karolew, Kostki, Pogorzel, Skibniew Kurcze, Skibniew Podawce40,00 zł29,50 zł
Uchwała nr 16/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.
Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. z Siedzibą w Sokołowie Podlaskim, w sprawie: ustalenia cen za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
TREŚĆ UCHWAŁY
CENNIK SZCZEGÓŁOWY

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa 1 - wszyscy odbiorcy, cena za dostarczoną wodę3,05 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa 1 - wszyscy odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,09 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa 1 - wszyscy odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,11 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,18 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,28 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,35 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki, w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy6,71 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki, w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy6,87 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki7,04 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 24 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Taryfa wprowadzona decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie znak LU.RET.070.1.54.2018.PW z dnia 19 kwietnia 2018r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat.
TREŚĆ DECYZJI

Taryfa dla ciepła od 03.10.2019

a/ cena za zamówioną moc cieplną8974,63 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła39,36 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012856,51 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022106,93 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031470,22 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0115,00 zł/GJ +23% VAT
grupa 0210,06 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,12 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła24,56 zł/m3 +23% VAT
decyzja -taryfa dla ciepła
Zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr Nr OŁO.4210.21.2019.AWo z dnia 17 września 2019r., opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 215 z dnia 18 września 2019r.. Wchodzi do stosowania z dniem 03.10.2019r.

Taryfa dla ciepła od 01.12.2018

a/ cena za zamówioną moc cieplną8578,03 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła37,62 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012833,09 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022083,51 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031446,81 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,91 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,98 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,04 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła24,56 zł/m3 +23% VAT
decyzja -taryfa dla ciepła
Zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.14.14.2018.409.XII.ESZ z dnia 30 października 2018r., decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2018r, poz. 10464. Wchodzi do stosowania z dniem 01.12.2018r.

Taryfa dla ciepła od 16.10.2017 do 30.11.2018

a/ cena za zamówioną moc cieplną8116,85 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła35,20 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012873,82 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022198,77 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031371,28 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,52 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,54 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,07 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła21,66 zł/m3 +23% VAT
taryfa dla ciepła
Zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.26.42017.409.XIZM.ESZ z dnia 26 września 2017r., decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017r, poz. 8282. Wchodzą do stosowania z dniem 16.10.2017r.

Taryfa dla ciepła od 01.05.2017

a/ cena za zamówioną moc cieplną7410,52 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła31,87 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012873,86 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022198,82 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031371,33 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,52 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,54 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,07 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła21,68 zł/m3 +23% VAT
Taryfa dla ciepła (.pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2017r.
OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/MGĘ

Taryfa dla ciepła od 01.02.2014 do 30.04.2017

a/ cena za zamówioną moc cieplną7912,51zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła33,04 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 011776,66 zł/MWmies +23% VAT
grupa 021295,88 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 03727,58 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 018,66 zł/GJ +23% VAT
grupa 025,72 zł/GJ +23% VAT
grupa 033,74 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła18,56 zł/m3 +23% VAT
Taryfa dla ciepła (.pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 stycznia 2014
DRE-4210-71(5)/2013/2014/409/X/ESZ

Stawki opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów od 01.04.2012

1. Za wywóz nieczystości stałych samochodem specjalistycznym
a/ kontenerowcem79,49 zł za 1 m3 +8% VAT
b/ pojemnikowcem104,84 zł za 1 m3 +8% VAT
Uchwała Zarządu PUIK Nr 3/2012 z dnia 05 marca 2012 roku
2. Za wywóz nieczystości płynnych
samochodem specjalistycznym (beczkowozem)31,99 zł za 1 m3 +8% VAT
Od zleceniodawców spoza Miasta Sokołowa Podlaskiego dolicza się dodatkowe opłaty w następujących wysokościach:
3. Dopłaty za odległość 1 km dojazdu licząc od granic miasta:
a/ kontenerowcem5,08 zł za 1 km +8% VAT
b/ pojemnikowcem7,19 zł za 1 km +8% VAT
c/ beczkowozem7,01 zł za 1 km +8% VAT
4. Dzierżawa pojemników:
a/ KP-752,81 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
b/ o pojemności 1,1 m314,24 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
c/ o pojemności 0,1 m32,99 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
d/ MGB-80 i MGB-1203,12 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
e/ MGB-2403,89 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
Cennik usług (.pdf)