Sprawozdanie z badań wody uzdatnionej pobranej ze stacji uzdatniania wody.