Ogłoszenie Zarządu Spółki w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie miasta Sokołów Podlaski

W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz zwiększonym poborem wody, Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim zwraca się z gorącą prośbą do mieszkańców Sokołowa Podlaskiego o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z miejskiej sieci wodociągowej do czasu poprawy warunków pogodowych.

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:

 • podlewania i zraszania trawników, ogródków działkowych i warzywnych;
 • podlewania wszelkiego typu upraw;
 • podlewania przydomowych szklarni ogrodowych;
 • mycia pojazdów, placów, boisk sportowych;
 • napełniania basenów ogrodowych.
Nieracjonalne używanie wody może skutkować obniżeniem ciśnienia wody w instalacjach wodociągowych odbiorców w szczególności zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych. Pobór wody do podlewania trawników i ogródków działkowych, napełniania basenów może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów socjalno-bytowych.

Zarząd Spółki


..

Zamówienie pojazdu asenizacyjnego

tel. 25 781 20 66 lub 692 490 466

Wywóz nieczystości płynnych

Informujemy, że od 01 marca 2024 roku rozszerzamy Naszą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Od 01 marca 2024 działamy na terenie Miasta i Gminy Sokołów Podlaski, Gminy Bielany, Gminy Repki oraz Gminy Sabnie.

Zapraszamy do korzystania z Naszych usług.

Szczegóły usługi znajdą Państwo w zakładce Nieczystości płynne.


Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, że z dniem 1 marca 2024r. wprowadza nowe ceny i stawki opłat energii cieplnej, uwidocznione w zmianie „Taryfy dla Ciepła”, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.70.2023.JB z dnia 31 stycznia 2024 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło Nr 48 (2807) z dnia 31 stycznia 2024r.

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w Taryfie spowoduje obniżkę, średnio o -27,53% w stosunku do obowiązującej Taryfy.

TREŚĆ DECYZJI

CENNIK USŁUG


Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, że z dniem 26 grudnia 2023r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Taryfa wprowadzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak LU.RZT.70.50.2023 z dnia 8 grudnia 2023r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

TREŚĆ DECYZJI

CENNIK USŁUG  


INFORMUJEMY

Kasa w Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim jest czynna w dniach:

  WTOREK 8:00 – 14:00
  ŚRODA 8:00 – 14:00
  CZWARTEK 8:00 – 14:00
 

Ważna Informacja, dla Odbiorców ciepła


Zarząd Spółki, w związku z nowelizacją Ustawy z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm), przedstawia szczegółowe informacje

czytaj dalej