Informacja dla Odbiorców ciepła, ciepło z rekompensatą

Zarząd Spółki, w związku z wejściem w życie Ustawy z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), informuje o konieczności złożenia oświadczeń, o których mowa w Ustawie.

Pismo Zarządu Spółki do Odbiorców w tej sprawie

Z obowiązku złożenia oświadczeń zwolnione są gospodarstwa domowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

  • 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
  • Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców (np. prezes spółdzielni).

WZORY OŚWIADCZEŃ .doc

Tekst Ustawy z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1975)

Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Wg. obowiązującej do dnia 5 listopada 2022r. taryfy cena ciepła, zgodnie z zapisami przytoczonej wyżej Ustawy, średnia cena wytwarzania ciepła jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła
z rekompensatą stąd rekompensata nie przysługuje.

Aktualizacja

W związku z wejściem do stosowania od dnia 5 listopada 2022r., zmiany taryfy dla ciepła, informujemy, że średnia cena wytwarzania ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, wobec czego od dnia 5 listopada przysługuje Odbiorcom uprawnionym bonifikata.

Ceny dla odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 5 listopada 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r. wynoszą:

cena ciepła – 71,37 zł/GJ;

cena za zamówioną moc cieplną – 169 741,47 zł/MW/rok;

cena za nośnik ciepła 24,23 zł/m3;

pozostałe stawki opłat zgodnie z Taryfą.