Gmina Sokołów Podlaski harmonogramy wywozu odpadów

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z Uchwałą XXV/129/2020 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 30 września 2020r. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski i zagospodarowania tych odpadów.
TREŚĆ UCHWAŁY

HARMONOGRAM DO POBRANIA PDF