Zarząd Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. – Zarząd Spółki:

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Bocian

ur. 27.03.1962
absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce
kierunek Administracja
Członek Zarządu Spółki od lipiec 2019 r.

Prokurenci
DYREKTOR OPERACYJNY, PROKURENT
mgr inż. Wojciech Wdowiński
ur. 13.09.1959
absolwent Politechniki Warszawskiej
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej