Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. – Zarząd Spółki:

PREZES ZARZĄDU
Bogumiła Ewa Oniśk

Członek Zarządu Spółki od luty 2024 r.

Prokurenci
DYREKTOR, PROKURENT
Hanna Siomek