Przebudowa Stacji Wodociągowej
w Sokołowie Podlaskim

W środę, 8 lutego 2023, w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski podpisano umowę na przebudowę stacji wodociągowej w Sokołowie Podlaskim.

Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2001 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) oraz wstępnej promesy dot. dofinansowania inwestycji: „Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim” nr wstępnej promesy: NR Edycja2/2021/7703/Polski Ład z dnia 14.06.2022r.

Kwota dofinansowania: 8 000 000,35

Kwota inwestycji: 14 324 580,00

W spotkaniu udział wzięli: senator RP Waldemar Kraska, burmistrz Bogusław Karakula, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej, prezes PUIK Zbigniew Bocian, szef rady nadzorczej PUIK Stanisław Cieciera, przedstawiciel generalnego wykonawcy – firmy Envirotech z Poznania – Ryszard Bauza, reprezentanci firmy SAFEGE pełniącej funkcję inspektora nadzoru, autor projektu Adam Pałkiewicz (który sprawuje też nadzór autorski) oraz urzędnicy.

Zakres prac obejmuje generalny remonty budynku wraz z ociepleniem i budową dachu, wymianę wszystkich urządzeń technologicznych Stacji, przebudowę technologii uzdatniania wody, odbudowę dróg technologicznych na terenie Stacji zgodnie z projektem, remont odstojnika – osadnika na ścieki z płukania filtrów.

W środę, 15 lutego 2023, nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy. Ze strony Wykonawcy obecny był Pan Michał Sadowski pełniący obowiązki kierownika budowy.