Przetarg w trybie podstawowym na „Przebudowę Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim” – II postępowanie (Rozstrzygnięte)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na dostawy pn. „Przebudowa Stacji…

Informacja dotycząca zakupu węgla.

Miasto Sokołów Podlaski informuje, że zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego w przypadku gdy w pierwszym okresie nie dokonano zakupu węgla lub zakupiono ilość mniejszą niż 1,5 tony to niewykupiona ilość paliwa przechodzi na drugi okres.

Przetarg w trybie podstawowym na „Przebudowę Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim” (postępowanie unieważnione)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na dostawy pn. „Przebudowa Stacji…

Przetarg w trybie podstawowym na „Zakup samochodu – śmieciarki dla potrzeb ZOK”

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na dostawy pn. „Zakup samochodu…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2022/2023 (II Postępowanie)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2022/2023. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek miału węglowego M II A loco plac składowy Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. – Zakład Energetyki…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2022/2023

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2022/2023. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek miału węglowego M II A loco plac składowy Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. – Zakład Energetyki…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup złomu mieszanego (stalowego i żeliwnego) w ilości 20-30 ton. Złom znajduje się na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 8. (Aktualizacja 28.01.2022 – postępowanie rozstrzygnięte)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup złomu mieszanego (stalowego i żeliwnego) w ilości 20-30 ton. Złom znajduje się na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 8. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór i zakup złomu pochodzącego z demontażu kotła wodnego WR-5…

Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim

W dniu 22 czerwca 2021r., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. podpisał umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim” w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”. Całkowity…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zup regeneracyjnych wysokokalorycznych na sezon 2021/2022. (Aktualizacja 15.10.2021 – postępowanie rozstrzygnięte)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zup regeneracyjnych wysokokalorycznych na sezon 2020/2021. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Jedna porcja zupy regeneracyjnej wysokokalorycznej to: 500ml zupy + 100g wkładki + 100g chleba (4 kromki). Zupy należy dostarczyć gorące (w termosach) w ilości – 40 porcji…