Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę papieru do ksero.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa papieru do ksero, do siedziby firmy przy ul. Kosowskiej 75, 08-300 Sokołów Podlaski
– papier ksero biały A4 80g w ryzach po 500 kartek w ilości 1 palety – 60 opakowań
– papier ksero żółty A4 80g w ryzach po 500 kartek w ilości 1 opakowanie – 5 ryz
– papier ksero biały A3 80g w ryzach po 500 kartek w ilości 1 opakowanie – 5 ryz

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
3. Termin związania ofertą: 30 dni
4. Wymagany termin wykonania: do dnia 31.03.2023r.
5. Warunki płatności: 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub mailowo na adres: puik@sokolowpodl.pl do dnia 20.02.2023 do godz. 10:00.
7. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
– Sprawy merytoryczne: Mariola Osipiak tel. kom. 692 490 490 – Dział Administracji

Zaproszenie (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna i oświadczenie w zakresie „RODO” (.docx)