Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023/2024.

1. Termin związania ofertą: 15 dni
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres puik@sokolowpodl.pl do dnia 20.10.2023 do godz. 9:00.

Opis zamówienia, wymogi, sposób przygotowania oferty zawarte są w poniższym ogłoszeniu:

Ogłoszenie (.pdf)