Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Rozdział 5 §23 pkt.3 (Dz. U. Nr 16, poz. 92) Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. Sokołowie Podlaskim, podaje do publicznej wiadomości informacje o wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza i strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła za poprzedni sezon grzewczy tj.  2023/2024

STRUKTURA PALIW EMISJA