Informacja dla Odbiorców ciepła, ciepło z rekompensatą

Aktualizacja 1.04.2023 W związku z Ustawą z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zmianami) i zmianą taryfy dla ciepła ( wchodzi do stosowania od dnia 1 kwietnia 2023r), informujemy, że średnia cena wytwarzania ciepła jest wyższa…

Raport o stanie zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności. Działając zgodnie z zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz. 1062),  publikujemy „Raport o stanie zapewniania dostępności”

Certyfikat dla Sokołowskiego Klastra Energii

Podczas konferencji pt. „Podsumowanie I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii”, która się odbyła w dniu 9 maja 2018r., w Ministerstwie Energii, certyfikat odebrali Burmistrz Miasta – Bogusław Karakula i Prezes PUIK – Maciej Wąż. W konkursie wzięło udział 115 inicjatyw, z których tylko 33 uzyskały certyfikat. Klaster „Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa” to…

Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła od 1 maja 2017r

Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła Zarząd Spółki informuje, że z dniem 01 maja 2017r. wprowadzona zostaje nowa taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania 12 miesięcy od dnia wprowadzenia do stosowania. Nowa taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/MGĘ z dnia 30 marca 2017r.

Projekt „Budowa WKF” – umowa podpisana

W dniu 14 lutego 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Beneficjentem nowego projektu…

Przetarg na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2012/13

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M ii A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2012/2013. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie do 30.09.2012r. Kryteria oceny ofert – cena 100% Wymagane wadium – nie wymaga się Termin i miejsce składania ofert – 31.05.2012r. godz.11.00-siedziba Spółki /świetlica/. Termin otwarcia ofert – 31.05.2012r. godz. 11.30 – siedziba…