Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 01 maja 2017r. wprowadzona zostaje nowa taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania 12 miesięcy od dnia wprowadzenia do stosowania.

Nowa taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/MGĘ z dnia 30 marca 2017r.

TEKST TARYFY