Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Sokołów Podlaski,

załącznik do Uchwały nr XXVII/181/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 marca 2022r.

TREŚĆ REGULAMINU