Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych – plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła. Plan uzgodniono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, pismo WBZK-V.732.1.2024 z dnia 09 maja 2024r.

Pismo Uzgodnienie

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła oraz sposób ich realizacji w Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim