Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Spółkę oraz monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora dostępności:

  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Spółkę,
  • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
  • Monitorowanie działalności Spółki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
    Przedstawianie Zarządowi Spółki bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  • Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Koordynator ds. dostępności – Andrzej Marszow
adres do korespondencji: ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski
telefon: 25 781 24 08