czysta_energia_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. realizuje Projekt Miejski pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Sokołów Podlaski”. Jest on wykonywany dzięki pożyczce uzyskanej ze środków Inicjatywy JESSICA, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, przyznanej przez Mazowiecką Agencję Energetyczną, w wysokości 10,15 mln zł. Całkowity koszt inwestycji netto 14,2 mln zł. W tym wkład własny – 4 mln zł.


logo unii_8

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. jest beneficjentem projektu pn. „Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski”.
Wartość projektu opiewa na kwotę 6.814.648,88 zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ stanowi wartość 3.793.964,45 zł.
Więcej na temat projektu można przeczytać tutaj


Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. skorzystało z dofinansowania do projektu doradczego „Rozwój parku przemysłowego „Sokołów Podlaski” poprzez usługi doradcze” WKP_1/1.3/1/2006/28/158.

ueudp