W kwietniu 2023 ropoczęły się prace budowlane zewnętrzne. Docieplenie budynku, elewacje, konstrukcja oraz poszycie dachu.
Możliwe do wykonania prace zewnętrzne zostały zakończone. Kontynuacja nastąpi po zakończeniu przebudowy technologii.

Obecnie prowadzone są prace technologiczne.