Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. – dane kontaktowe:

NASZ ADRES:

  • 08-300 Sokołów Podlaski ul. Kosowska 75

TELEFONY:

  • Zarząd Spółki 25 781 24 08, fax 25 781 30 78
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji 25 781 20 65
  • Zakład Odbioru i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 25 781 20 66
  • Dział Zaopatrzenia 25 787 21 11
  • Zakład Energetyki Cieplnej 25 781 65 19
  • Stacja Uzdatniania Wody 25 781 25 53

ADRESY E-MAIL:

NUMERY ALARMOWE

  • Pogotowie wodociągowe: 25 781 25 53
  • Pogotowie wodociągowe: połączenie wyłącznie z tel. stacjonarnego 994
  • Pogotowie ciepłownicze: 25 781 38 09