Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o.o. oferuje usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nasza działalność swym zasięgiem obecnie obejmuje Miasto Sokołów Podlaski, Gminę Sokołów Podlaski, Gminę Bielany, Gminę Repki, Gminę Sabnie.

Z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw między innymi ustawy o Utrzymaniu porządku i czystości w gminach, posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do posiadania ważnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Umowa musi być podpisana z firmą asenizacyjną, która posiada odpowiednie zezwolenie Wójta lub Burmistrza właściwe ze względu na miejsce prowadzenia działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nasze Przedsiębiorstwo działa na podstawie wszelkich wymaganych zezwoleń. Korzystając z Naszych usług mają Państwo pewność, że Urząd właściwy dla Państwa nieruchomości jest poinformowany o wywiązywaniu się przez Państwa z obowiązku posiadania umowy oraz korzystania z usług odbioru nieczystości płynnych.
Odbiór nieczystości płynnych następuje przy użyciu specjalnego pojazdu asenizacyjnego, który zapobiega wydostawaniu się odcieków poza wnętrze zbiornika. Nasz system pracy pozwala na ustalenie z Państwem czasu i sposobu, w jaki odbędzie się odbiór nieczystości płynnych. Jeśli zbiornik jest umiejscowiony w miejscu łatwo dostępnym, nasi pracownicy wykonają całą pracę, nawet gdy nie będzie Państwa w domu.
Realizując to zadanie, przywiązujemy dużą wagę do zadowolenia naszych Klientów. Wyróżnia nas solidność i elastyczność w realizowaniu zleceń.
Po wykonaniu usługi wystawiamy imienne faktury, które są niezbędne podczas urzędowej kontroli. Dzięki naszym standardom mają Państwo wgląd w każdej chwili do historii swoich wywozów oraz dokumentów do kontroli.
Ceny usługi wywozu szamba stanowią realne odzwierciedlenie kosztów związanych z ich wykonaniem i tym samym zapewniają rzetelne i uczciwe wykonanie zadania.
Cennik dla Miasta i Gminy Sokołów Podlaski pobierz
Cennik dla Gminy Bielany pobierz
Cennik dla Gminy Repki pobierz
Cennik dla Gminy Sabnie pobierz
Zapraszamy do współpracy z Naszą Firmą. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zamówienie pojazdu asenizacyjnego prosimy kierować pod nr tel. 25 781 20 66 lub 692 490 466
Poniżej wzór umowy do pobrania: umowa *.pdf umowa *.doc