Stanisław Cieciera – Przewodniczący

Krzysztof Małyszka – Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Lęgota – Sekretarz

Lucjan Tchórznicki

Paweł Marchela

Mariusz Kucewicz