Biuro Obsługi Klienta

Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną(.docx)(.pdf)

Zakład Odbioru i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
tel. kontaktowy: 25 781 20 66

Wnioski o zawarcie umowy/dzierżawy

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (*.pdf)(*.docx)
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy urządzeń/pojemników(*.pdf)(*.docx)
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych(*.pdf)(*.docx)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tel. kontaktowy: 25 781 24 08 wew.43

Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci (.pdf) (.docx)
Wniosek o zawarcie umowy (.pdf) (.docx)
Wniosek o rozwiązanie umowy (.pdf) (.docx)
Wniosek o podlicznik (.pdf) (.docx)

Zakład Energetyki Cieplnej
tel. kontaktowy: 25 781 65 19

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej należy skontaktować się telefonicznie, przed złożeniem wniosku, w celu sprawdzenia czy planowany do przyłączenia obiekt znajduje się w zasięgu sieci ciepłowniczej. .
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej (.doc)