Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zup regeneracyjnych wysokokalorycznych na sezon 2021/2022. (Aktualizacja 15.10.2021 – postępowanie rozstrzygnięte)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zup regeneracyjnych wysokokalorycznych na sezon 2020/2021. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Jedna porcja zupy regeneracyjnej wysokokalorycznej to: 500ml zupy + 100g wkładki + 100g chleba (4 kromki). Zupy należy dostarczyć gorące (w termosach) w ilości – 40 porcji…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie “demontażu kotła na miał węglowy WR-5 Nr 1 w ciepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego 8 w Sokołowie Podlaskim”. (Aktualizacja 08.10.2021 – postępowanie rozstrzygnięte)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie “demontażu kotła na miał węglowy WR-5 Nr 1 w ciepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego 8 w Sokołowie Podlaskim”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2021r. Kryteria oceny…

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2021/2022(Aktualizacja 30.08.2021 – przetarg rozstrzygnięty)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2021/2022. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 31.10.2021r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium: nie wymaga się Termin i miejsce składania ofert: 30.08.2021r. godz. 11.00…

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

W dniu 22 czerwca 2021 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały podpisane przez Zarząd Przedsiębiorstwa umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz w formie pożyczki – w ramach Programu Priorytetowego nr 5.9 „Międzydziedzinowe. Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż”, w ramach naboru ciągłego 17/NC/OA/5.9/2019/Ciepłownictwo powiatowe – projektu pn.: „Poprawa efektywności…

Raport o stanie zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności. Działając zgodnie z zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz. 1062),  publikujemy „Raport o stanie zapewniania dostępności”

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zup regeneracyjnych wysokokalorycznych na sezon 2020/2021. (Aktualizacja 14.10.2020)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zup regeneracyjnych wysokokalorycznych na sezon 2020/2021. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Jedna porcja zupy regeneracyjnej wysokokalorycznej to: 500ml zupy + 100g wkładki + 4 kromki chleba. Zupy należy dostarczyć gorące (w termosach) w ilości – 41 porcji do…

(II postępowanie) Przetarg nieograniczony na “Budowę sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim”.

II POSTĘPOWANIE Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza ponownie przetarg nieograniczony na “Budowę sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim”.…

Przetarg nieograniczony na “Budowę sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim”. (unieważniony 14.09.2020)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “Budowę sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim”. Termin realizacji przedmiotu…

Przetarg nieograniczony na “Budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm PCV z przepompownią ścieków surowych i rurociągiem tłocznym DN 90mm w ul. Myśliwskiej w Sokołowie Podlaskim.”

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na “Budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm PCV z przepompownią ścieków surowych i rurociągiem tłocznym DN 90mm w ul. Myśliwskiej w Sokołowie Podlaskim”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.09.2020r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium: 5.000zł Termin…

Przetarg nieograniczony na “dostawę, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu na drugim osadniku wstępnym na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego w ramach zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”. (Rozstrzygnięty)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “dostawę, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu na drugim osadniku wstępnym na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego w ramach zadania modernizacja oczyszczalni ścieków…