Archives for Aktualności

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa sieci wodociągowej DN200 PEHD w pasie projektowanego przedłużenia ul. Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim oraz budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej DN200 PEHD w drodze krajowej nr 63 – ul. Siedlecka w Sokołowie Podlaskim.”

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa sieci wodociągowej DN200 PEHD w pasie projektowanego przedłużenia ul. Piłsudskiego w Sokołowie…
czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn. „1. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej oraz wymiana/przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Zagłoby w Sokołowie Podlaskim. 2. Wymiana/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana/przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Zagłoby w Sokołowie Podlaskim.”

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności…
czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki o nr ew. 4263 – ul. Diamentowa oraz części działki o nr ew. 3470 stanowiącej pas drogowy ul. Wiejskiej w Sokołowie Podlaskim” (Rozstrzygnięty)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki o nr ew.…
czytaj dalej

Ppostępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Wymiana/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć wodociągową z rur PEHD100 PN10 o średnicy min. Ø110 o łącznej długości ok. 450m wraz z wymianą/przebudową ok. 26 szt. przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i Kolejowej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (Rostrzygnięty)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności…
czytaj dalej

Przetarg w trybie podstawowym na „Przebudowę Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim” – II postępowanie (Rozstrzygnięte)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich…
czytaj dalej

Przetarg w trybie podstawowym na „Przebudowę Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim” (postępowanie unieważnione)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich…
czytaj dalej
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status