Przetarg na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2012/13

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M ii A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2012/2013. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie do 30.09.2012r. Kryteria oceny ofert – cena 100% Wymagane wadium – nie wymaga się Termin i miejsce składania ofert – 31.05.2012r. godz.11.00-siedziba Spółki /świetlica/. Termin otwarcia ofert – 31.05.2012r. godz. 11.30 – siedziba…