Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M ii A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2012/2013.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie do 30.09.2012r.
Kryteria oceny ofert – cena 100%
Wymagane wadium – nie wymaga się
Termin i miejsce składania ofert – 31.05.2012r. godz.11.00-siedziba Spółki /świetlica/.
Termin otwarcia ofert – 31.05.2012r. godz. 11.30 – siedziba Spółki /świetlica/.

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Formularz
  3. Projekt umowy