Raport o stanie zapewniania dostępności.

Działając zgodnie z zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz. 1062),  publikujemy „Raport o stanie zapewniania dostępności”