W dniu 22 czerwca 2021 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały podpisane przez Zarząd Przedsiębiorstwa umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz w formie pożyczki – w ramach Programu Priorytetowego nr 5.9 „Międzydziedzinowe. Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż”, w ramach naboru ciągłego 17/NC/OA/5.9/2019/Ciepłownictwo powiatowe – projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim”.

Koszt całkowity realizacji projektu opiewa na kwotę 2.700.689,00 zł,
w tym wysokość dofinansowania:
– w formie dotacji stanowi wartość 617.700,00 zł. (tj. 30% kosztów kwalifikowanych)
– w formie pożyczki stanowi wartość 1.441.300,00zł . (tj. 70% kosztów kwalifikowanych)

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2019 r. i zakończona została 28.12.2020r.
Przedsięwzięcie składało się z trzech zadań.
1. Budowa układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biogazu w zabudowie kontenerowej
2. Wymiana powłoki istniejącego zbiornika biogazu
3. Budowa kontenerowej kotłowni gazowej
Celem pierwszego zadania pt.: „Budowa układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biogazu w zabudowie kontenerowej” było podniesienie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii z biogazu spalanego w pochodni na terenie Oczyszczalni Ścieków, poprzez układ przetwarzania nadmiarowego gazu odpadowego na energię elektryczną i cieplną.
Zakres zadania obejmował:
– Projekt, wykonawstwo (w formule „projektuj i buduj”) oraz realizację robót budowlanych i montażowych układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biogazu
– Dostawę agregatu prądotwórczego V6 (90/70 st. C) wyposażonego w instalację gazową przeznaczoną do spalania biogazu oczyszczalnianego z osprzętem instalacyjnym- wykonanie kontenerowe. Moc elektryczna jednostki kogeneracyjnej 106 kW; moc cieplna 143 kW

Celem drugiego zadania pt. „Wymiana powłoki istniejącego zbiornika biogazu” było zapewnienie magazynowania i zapewnienie stałego ciśnienia biogazu zasilającego skojarzony układ do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
Zakres zadania obejmował:
– Dostawę, montaż i rozruch fabrycznie nowego dwupowłokowego zbiornika na biogaz o pojemności 750 m3 na Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim oraz demontaż i zagospodarowanie (utylizacja) istniejącego zbiornika biogazu

Celem trzeciego zadania pt.: „Budowa kontenerowej kotłowni gazowej” było zastąpienie niskoefektywnego energetycznie źródła ciepła wykorzystującego paliwa węglowe, źródłem charakteryzującym się wyższą efektywnością energetyczną. Wymiana kotła węglowego na gazowy.
Zakres zadania obejmował:
-Projekt i wykonawstwo (w formule „projektuj i buduj”) kotłowni kontenerowej gazowej wraz z instalacjami, przyłączeniami i uruchomieniem, oraz zapewnienie możliwości produkcji ciepła dostarczonej przez Wykonawcę, podłączonej i uruchomionej w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa zastępczej kotłowni kontenerowej.
– Dostawę kotła gazowego typ UT-M24 o mocy cieplnej 3000 KW,
– Dostawę kontenera o wymiarach 6,0m dł., 2,4m szer., 2,9m wysokości, w którym zainstalowany został kocioł gazowy
– Wykonanie instalacji ciepła technologicznego z rur preizolowanych 2x Dn 125/225 o parametrach 120/70 st.C z kontenerowej kotłowni gazowej do istniejącego budynku głównego ZEC.
Realizacja powyższych zadań wpłynęła na poprawę środowiska naturalnego w mieście Sokołów Podlaski. W Zakładzie Energetyki Cieplnej w sezonie letnim nie są uruchamiane kotły węglowe, natomiast niewykorzystywany do dziś biogaz przetwarzany jest na energię elektryczną zasilającą Oczyszczalnię Ścieków.