W dniu 22 czerwca 2021r., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. podpisał umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim” w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 2 700 689,00 zł.
Wysokość dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie 2 059 000,00 zł w tym:
– wysokość dofinansowania w formie dotacji stanowi wartość 617 700,00zł.
– wysokość dofinansowania w formie pożyczki stanowi wartość 1 441 300,00zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2019r.
Całość przedsięwzięcia została zakończona w grudniu 2020r., jeszcze przed podpisaniem umów o dofinansowanie.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia było podniesienie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii poprzez układ przetwarzania nadmiarowego gazu odpadowego na energię elektryczną i cieplną, zapewnienie magazynowania i stałego ciśnienia biogazu zasilającego skojarzony układ do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zastąpienie niskoefektywnego energetycznie źródła ciepła wykorzystującego paliwo węglowe na kocioł gazowy.

Wyżej wymienione cele zostały zrealizowane poprzez:

1. Budowę układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalenie biogazu w zabudowie kontenerowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75.

2. Wymianę powłoki istniejącego zbiornika biogazu w który zapewnia magazynowanie oraz stałe ciśnienie biogazu zasilającego skojarzony układ do produkcji energii elektrycznej i cieplnej o pojemności 750 m3 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75.

3. Wymianę kotła wodnego opalanego miałem węgla kamiennego WR-5 nr 1 o mocy cieplnej 5,8 MW na kontenerową kotłownię gazową o mocy 3 MW na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 8.