Zamówienie pojazdu asenizacyjnego

tel. 25 781 20 66 lub 692 490 466

Wywóz nieczystości płynnych

Informujemy, że od 01 marca 2024 roku rozszerzamy Naszą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Od 01 marca 2024 działamy na terenie Miasta i Gminy Sokołów Podlaski, Gminy Bielany, Gminy Repki oraz Gminy Sabnie.

Zapraszamy do korzystania z Naszych usług.

Szczegóły usługi znajdą Państwo w zakładce Nieczystości płynne.


Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, że z dniem 1 marca 2024r. wprowadza nowe ceny i stawki opłat energii cieplnej, uwidocznione w zmianie „Taryfy dla Ciepła”, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.70.2023.JB z dnia 31 stycznia 2024 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło Nr 48 (2807) z dnia 31 stycznia 2024r.

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w Taryfie spowoduje obniżkę, średnio o -27,53% w stosunku do obowiązującej Taryfy.

TREŚĆ DECYZJI

CENNIK USŁUG


Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, że z dniem 26 grudnia 2023r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Taryfa wprowadzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak LU.RZT.70.50.2023 z dnia 8 grudnia 2023r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

TREŚĆ DECYZJI

CENNIK USŁUG  


INFORMUJEMY

Kasa w Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim jest czynna w dniach:

    WTOREK 8:00 – 14:00
    ŚRODA 8:00 – 14:00
    CZWARTEK 8:00 – 14:00
 

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2023r. wprowadza nowe ceny i stawki opłat energii cieplnej, uwidocznione w nowej „Taryfie dla Ciepła”, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.16.2023.JB z dnia 7 lipca 2023 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło Nr 365 (2553) z dnia 7 lipca 2023r. TREŚĆ DECYZJI

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2023r. wprowadza nowe ceny i stawki opłat energii cieplnej, uwidocznione w „Zmianie Taryfy dla Ciepła”, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.10.2023.JB z dnia 28 lutego 2023 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło Nr 97 (2285) z dnia 28 lutego 2023r. TREŚĆ DECYZJI

Ważna informacja

Zarząd Spółki, w związku z nowelizacją Ustawy z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm), przedstawia szczegółowe informacje

czytaj dalej

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, że z dniem 5 listopada 2022r. wprowadza nowe ceny i stawki opłat energii cieplnej, uwidocznione w „Zmianie Taryfy dla Ciepła”, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.57.2022.JB z dnia 21 października 2022 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 października 2022 r. pod numerem 699/2022 TREŚĆ DECYZJI

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, że z dniem 20 maja 2022r. wprowadza nowe ceny i stawki opłat energii cieplnej, uwidocznione w „Taryfie dla ciepła”, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.21.2022.JB z dnia 5 maja 2022 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 maja 2022 r. pod numerem 272/2022 TREŚĆ DECYZJI

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, że z dniem 16 marca 2022r. wprowadza nowe stawki cen energii cieplnej, uwidocznione w „Taryfie dla ciepła”, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OŁO.4210.40.2021.JB z dnia 2 marca 2022 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej URE z dnia 2 marca 2022 r. pod numerem 134/2022 TREŚĆ DECYZJI

Ważna informacja

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuję, iż budynek administracyjny Przedsiębiorstwa Usług inżynieryjno-Komunalnych przy ul. Kosowskiej 75 z dniem 15 listopada 2021r. zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.

Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pozostaje otwarty. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Dojazd do PSZOK tylko i wyłącznie od ulicy Dołowej.

Zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą telefoniczną lub e-mail

tel. 25 781 24 08

e-mail: puik@sokolowpodl.pl, bok@puiksokolowpodl.pl

Opłaty za usługi prosimy uiszczać na rachunek bankowy: PBS Sokołów Podlaski Nr 86 9221 0000 0011 3159 2000 0010

Wszystkie druki dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www w zakładce „DO POBRANIA”

Korespondencje doręczamy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej bądź zostawiamy w budynku ochrony znajdującym się przy bramie wjazdowej do siedziby spółki.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie.


PSZOK

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o. informuje, iż został ukończony remont Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i z dniem 17.08.2021r. wznawiamy jego działalność. Dojazd do PSZOK-u od ul. Dołowej. Zasady działania i godziny pracy pozostają bez zmian. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00, w soboty 8.00 – 16.00, w niedzielę i święta nieczynne.


Ważna informacja

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuję, iż budynek administracyjny Przedsiębiorstwa Usług inżynieryjno-Komunalnych przy ul. Kosowskiej 75 z dniem 13-10-2020 zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.

Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pozostaje otwarty. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Dojazd do PSZOK tylko i wyłącznie od ulicy Dołowej.

Zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą telefoniczną lub e-mail

tel. 25 781 24 08

e-mail: puik@sokolowpodl.pl, bok@puiksokolowpodl.pl

Opłaty za usługi prosimy uiszczać na rachunek bankowy: PBS Sokołów Podlaski Nr 86 9221 0000 0011 3159 2000 0010

Wszystkie druki dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www w zakładce „DO POBRANIA”

Korespondencje doręczamy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej bądź zostawiamy w budynku ochrony znajdującym się przy bramie wjazdowej do siedziby spółki.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie.


Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 01 stycznia 2021r. wprowadzona zostaje nowa taryfa dla ciepła. Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr OŁO.4210.40.2019.JB z dnia 16 grudnia 2020 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 376 (709) z dnia 16 grudnia 2020r. TREŚĆ DECYZJI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zarząd Spółki informuję o wprowadzeniu z dniem 1 października 2020r. nowej Taryfy. Taryfa wprowadzona decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak LU.RZT.070.667.2019.JB z dnia 10 września 2020r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat. TREŚĆ DECYZJI

Wznowienie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim informuje, że z dniem 2.05.2020r. (sobota) wznawia działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z następującymi zmianami:

  • Dojazd do PSZOK’u będzie możliwy tylko i wyłącznie od ulicy Dołowej.
  • Wjazd tylko w rękawicach oraz zasłoniętymi ustami i nosem zgodnie z restrykcjami panującymi obecnie na terenie całego kraju.
Godziny pracy pozostają bez zmian.
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 1000 – 1800,
W soboty w godzinach: 800 – 1600,
Niedziela: nieczynne.
TREŚĆ UCHWAŁY .: PDF :.

Faktura elektroniczna! .:AKTUALIZACJA:. (18.03.2020)

W związku z podjętymi działaniami w zwalczaniu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w zakładce „Do pobrania” znajduje się oświadczenie, które należy wypełnić, podpisać i przesłać pocztą na adres siedziby spółki. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim informuje, że od dnia 1 marca 2020 roku istnieje możliwość otrzymywania e-faktury. Zainteresowane osoby zapraszamy do Biura Obsługi Klienta w celu złożenia oświadczenia o akceptacji faktury przesyłanej drogą elektroniczną (adres e-mail).

Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników obowiązujący od dnia 1.02.2020r. Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim informuje, że od dnia 1 lutego 2020 roku ustala nowy cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników.
Treść uchwały i cennik dostępny: TUTAJ
Wznowienie usługi wywozu nieczystości płynnych Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wznawia usługę wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta i gminy Sokołów Podlaski.
Numery telefonów: 25 781 20 66 lub 602 490 466 Szczegółowy cennik i treść uchwały dostępny TUTAJ
Zmiana taryfy dla ciepła Zarząd Spółki informuje, że z dniem 3 października 2019r. wprowadza zmiany do istniejącej taryfy dla ciepła, uwidocznione w zmienionej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.21.2019.AWo z dnia 17 września 2019r., opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 215 z dnia 18 września 2019r., taryfie. TREŚĆ DECYZJI
Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła Zarząd Spółki informuje, że z dniem 01 grudnia 2018r. wprowadzona zostaje nowa taryfa dla ciepła, na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. Taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.14.14.2018.409.XII.ESZ z dnia 30 października 2018r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 31 października 2018r., pozycja 10464. TREŚĆ DECYZJI
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Decyzja Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie znak LU.RET.070.1.54.2018.PW z dnia 19 kwietnia 2018r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat. TREŚĆ DECYZJI
Sokołowski klaster energii z certyfikatem Podczas konferencji pt. „Podsumowanie I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii”, która się odbyła w dniu 9 maja 2018r., w Ministerstwie Energii, certyfikat dla sokołowskiego klastra „Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa” odebrali Burmistrz Miasta – Bogusław Karakula i Prezes PUIK – Maciej Wąż. W konkursie wzięło udział 115 inicjatyw, z których tylko 33 uzyskały certyfikat. Konkurs polegał na wyróżnieniu klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami. Klaster to cywilnoprawne porozumienie w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. czytaj dalej
Zmiana Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XXVII/157/2017 z dnia 24 listopada 2017r. wprowadzona została nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, na okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. TEKST TARYFY
Zmiana taryfy dla ciepła Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że w taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/XGĘ z dnia 30 marca 2017r., wprowadza się zmiany w części IV. Zmiany zostały zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.26.42017.409.XIZM.ESZ z dnia 26 września 2017r., decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017r, poz. 8282. Wchodzą do stosowania z dniem 16.10.2017r. Zmiana Treść
Taryfa zbiorowego zaaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/138/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. został przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 roku okres obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła Zarząd Spółki informuje, że z dniem 01 maja 2017r. wprowadzona zostaje nowa taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania 12 miesięcy od dnia wprowadzenia do stosowania. Nowa taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/MGĘ z dnia 30 marca 2017r. TEKST TARYFY
Taryfa zbiorowego zaaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/112/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. został przedłużony do dnia 30 czerwca 2017 roku okres obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
UWAGA
UWAGA
Szanowni Państwo Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. informuje mieszkańców miasta, że obecnie przeprowadzana jest wymiana wodomierzy, na wodomierze które wyposażone są w nakładki umożliwiające przesyłanie danych z odczytu drogą radiową. W przypadku „trudnych” lokalizacji konieczna staje się ponowna wizyta celem poprawy jakości sygnału. Osobami uprawnionymi do w/w działań są wyłącznie pracownicy PUIK oraz pracownicy firmy PIAS-KAN posiadający stosowne uprawnienia nadane przez Prezesa PUIK.
Prosimy o kontakt telefoniczny z firmą PIAS-KAN w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-14:00 na nr tel. 881 044 253 w celu ustalenia terminu wymiany wodomierza.
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
logo1
„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Suchodół Włościański gmina Sabnie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 246.000,00 zł.” Czytaj dalej
Lokalny Klaster Energii w naszym mieście
13-umowa
Podpisano list intencyjny pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A., miastem Sokołów Podlaski i Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. w sprawie utworzenia Lokalnego Klastra Energii. Czytaj dalej
czysta_energia_logo_zm
Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Czysta energia dla Sokołowa. Projekt Miejski pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Sokołów Podlaski” realizowany jest dzięki pożyczce uzyskanej ze środków Inicjatywy JESSICA, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, przyznanej przez Mazowiecką Agencję Energetyczną, w wysokości 10,15 mln zł. Całkowity koszt inwestycji netto 14,2 mln zł. W tym wkład własny – 4 mln zł. Jest to największy projekt jaki był realizowany przez nasze przedsiębiorstwo. czytaj dalej
Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski
logo unii_8
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu „Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski” Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski dofinansowana, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Wartość projektu opiewa na kwotę 6.814.648,88 zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ stanowi wartość 3.793.964,45 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2008 r., jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pierwsze prace budowlane w ramach projektu ruszyły w 2009 r. i zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończone zostaną w maju 2015 r. W ramach projektu zostanie zmodernizowana gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim oraz wybudowane zostanie 1,451 km sieci kanalizacji sanitarnej. czytaj dalej
Wprowadzenie nowej taryfy Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. informuje o wprowadzeniu, z dniem 1 stycznia 2015 roku, nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa została wprowadzona zgodnie z Art 24 pkt 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. ( tekst pierwotny Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858). Pełny tekst Taryfy oraz stawki znajdują się na stronie Cennik usług.
Harmonogramy wywozu odpadów dla miasta Sokołów Podlaski Zaktualizowano Harmonogramy wywozu odpadów, harmonogramy można pobrać na podstronie Harmonogramy
Zaktualizowano galerię zdjęć budowa WKF Zdjęcia znajdują się w galerii.
Zaktualizowano galerię zdjęć modernizacja systemu ciepłowniczego Zdjęcia znajdują się tutaj