Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
– badanie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019;
– sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
2. Termin związania ofertą: 30 dni
3. Wymagany termin wykonania: do dnia 31.03.2020r.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres puik@sokolowpodl.pl do dnia 14.10.2019 do godz. 11:00.

Ogłoszenie (.pdf)
Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna i oświadczenie w zakresie „RODO” (.pdf)