Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. informuje o wprowadzeniu, z dniem 1 stycznia 2015 roku, nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa została wprowadzona zgodnie z Art 24 pkt 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. ( tekst pierwotny Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858). Pełny tekst Taryfy oraz stawki znajdują się na stronie Cennik usług.