Wykonanie napraw nawierzchni pasa drogowego po usuniętych awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie miasta Sokołów Podlaski.

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie napraw nawierzchni pasa drogowego po usuniętych awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie miasta Sokołów Podlaski”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 30.04.2021r. – sukcesywnie Kryteria oceny ofert – cena 100%Wymagane wadium : Nie wymaga sięTermin i miejsce…