Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO)
Wojciech Wdowiński
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Hanna Siomek
Zespół ds. administracyjno -prawnych
Maria Rzewnicka Borychowska
Marcin Opaliński
Zespół ds. rozliczeń finansowo-księgowych
Anna Lalak
Jadwiga Nowotniak
Zespół ds. technicznych
Bogusław Skorupka
Przemysław Wdowiński
Robert Zdybel

tel.: 25 781 24 08, fax 25 781 30 78

e-mail: jrp@puik.sokolowpodl.pl