Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski dofinansowana, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

logo unii_8

Opis projektu

  • tytuł projektu: Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski
  • nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim
  • województwa: projekt ogólnopolski, mazowieckie
  • powiat: sokołowski
  • fundusz: Fundusz Spójności
  • program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • działanie: I.1 Gospodarka wodno – ściekowa  w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
  • wartość projektu: 7 409 463,59 zł
  • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 133 574,35 zł
  •  projekt zrealizowany w latach 2014 – 2017

logo_POIIS