Zarząd Spółki informuje, że z dniem 01 maja 2017r. wprowadzona zostaje nowa taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania 12 miesięcy od dnia wprowadzenia do stosowania.

Nowa taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/MGĘ z dnia 30 marca 2017r.

TEKST TARYFY


Zarząd Spółki niniejszym informuje, że z dniem 01 lutego 2014r. wprowadzona zostaje nowa taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania do 30 kwietnia 2015r.

Nowa taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4210-71(5)/2013/2014/409/X/ESZ z dnia 3 stycznia 2014r.

Tekst taryfy